Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Pawłówce
Nasza Parafia Diecezja Ełcka
Strona Główna »  Cmentarz w Nowej Pawłówce

Cmentarz w Nowej Pawłówce

Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Nowej Pawłówce obowiązujące  od dnia 1 stycznia 2018r.
1. Za miejsce pod grób ziemny na okres 20 lat, w tym rezerwacja:
1) ziemny duży                                                           – 300 zł
2) ziemny mały (dziecięcy)                                        – 150 zł
3) grób dla jednej urny (0,50m x 0,50m)                   – 100 zł
4) grób dla 2 i więcej urn (max. 2,0m x 1,0m)           – 300 zł
2. Za miejsce pod groby murowane na okres 20 lat, w tym rezerwacja:
1) jednoosobowy      – 300 zł
2) dwuosobowy        – 500 zł
3) trzyosobowy         – 750 zł
3. Ponowne użycie grobu, po upływie lat 20, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 150 zł
4. Przedłużenie rezerwacji pod groby na kolejne 20 lat – 150 zł
5. Zezwolenie za postawienie pomnika oraz przy każdorazowej jego wymianie:
1) na grobie dużym pojedynczym                   – 100 zł
2) na grobie dużym podwójnym                     – 200 zł
6. Pozostałe opłaty:
1) opłata za udostępnienie terenu cmentarza na wykonanie ekshumacji      – 100 zł
2) opłata za możliwość wjazdu na teren cmentarza dla wykonawców pomników, nagrobków i innych prac kamieniarskich        – 100 zł
3) opłata za postawienie w obrębie cmentarza tablicy reklamowej firmy oferującej usługi pogrzebowe w wysokości  500 zł rocznie.
 Opłaty o których mowa w ust 1-5 winny być wnoszone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sytuacji, a w ust.6 przed wykonaniem czynności -  na konto Urzędu Gminy Przerośl -  88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001. Do opłat dolicza się należny podatek VAT.
Informacje porządkowe :
 Należy uzyskać zgodę Zarządcy na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności; pochowanie na cmentarzu osoby, ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew i krzewów wysokopiennych. Zabrania się wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych oraz wrzucania śmieci do pojemników nie pochodzących z cmentarza.
 Wszelkie czynności i zachowania sprzeczne z niniejszymi zasadami przewidują odpowiedzialność wynikającą z Kodeksu Karnego i Wykroczeń oraz przepisów szczególnych i będą egzekwowane.
Informacji dotyczących zarządzania, zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego oraz wydawania zezwoleń udziela w godzinach od 800 do 1500 Urząd Gminy w Przerośli ,ul. Rynek 2 , telefon 87 5691019. E-mail: ug_przerosl@op.pl.
Cmentarz jest czynny we wszystkie dni tygodnia w godz. 6.00-22.00.
Informacji może także udzielić Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Nowej Pawłówce.
Zasady korzystania z cmentarza komunalnego określa UCHWAŁA NR XVI/128/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia sposobu zarządzania, zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Nowej Pawłówce oraz ZARZĄDZENIE NR 66/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Nowej Pawłówce
                                                                                                 
Wójt Gminy


©2010 Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Pawłówce

   Created by KANET.EU